Forside Alfabetisk oversigt Årsoversigter Mere information

Mere information om bibliotekspenge

Hvad er bibliotekspenge.dk?

Dette website er en database med oversigter over danske forfattere, som har modtaget penge fra Slots- og Kulturstyrelsen (tidligere administreret af Styrelsen for Bibliotek og Medier og Biblioteksstyrelsen). Man kan lave opslag ud fra årstal (siden 1992) eller ud fra personer for at se udviklingen over en årrække.

Hvem kan modtage bibliotekspenge?

Forfattere, som har udgivet bøger på dansk, oversættere, illustratorer, billedkunstnere, fotografer og komponister kan under forskellige vilkår modtage biblioteksafgift. Læs nærmere hos Slots- og Kulturstyrelsen.

Biblioteksafgiften er en støtte. Der er ikke tale om en betaling for at have materiale stående på bibliotekerne til udlån. Af samme grund har støtten heller ikke baggrund i Ophavsretsloven.

Hvordan fordeles pengene?

Pengene fordeles efter en særlig nøgle. Der vurderes i grove træk ud fra hvor meget materiale, en person har på bibliotekerne. Antallet af udlån påvirker ikke beløbet. Oversættere og illustratorer vil typisk få "halv point" for de værker, de har medvirket til. Dertil kommer en øvre grænse, hvor beløb over denne grænse beskæres til en tredjedel.

I 2006 blev der bevilliget knap 150 mio. kr. til biblioteksafgift.

Scorer forfattere kassen på det her?

Næppe. Over 90 % af de udbetalte årsbeløb er på under 20.000 kr. Forfattervejen er desuden sjældent en karriere, man kan leve alene af. I praksis arbejder mange som journalister eller skribenter på magasiner, hvilket i sig selv ikke giver bibliotekspenge. Beløbet er i øvrigt skattepligtigt.

I grove træk modsvarer afgifterne den interesse, der i øvrigt er for forskellige forfatteres værker. Årsoversigterne kan derfor bruges som en blød måling på tendenser i litteraturbranchen - fx hvilke forfattere, som er på vej op. Oversigterne skal altså snarere opfattes som tendens-målere end "blockbuster"-oversigter.

Hvad er kildematerialet?

Bibliotekspenge.dk søger hvert år om aktindsigt for en oversigt over årets modtagere, samt beløbstørrelser.

Ydermere benytter Bibliotekspenge.dk sig af materiale fra den danske udgave af Wikipedia. Teksterne bliver opdateret fra Wikipedia med jævne mellemrum.

I begyndelsen af websitets historie var udgangspunktet data fra Dicar - Center for analytisk journalistik - som hvert hvert år søgte om aktindsigt hos Kulturministeriet. Tilsvarende hvert år lagde Dicar regneark tilgængeligt årets modtagere, samt beløbstørrelser. Bibliotekspenge.dk samlede med Dicars tilladelse de forskellige års modtagere i én overordnet database, så det er muligt at se forfatteres beløb på tværs af årene. Dicar er i dag opløst, og researchcentret er overdraget til Kaas & Mulvad. Ydermere er der brugt data for 1992-1997 indsamlet af netmediet Bias i deres temaartikel fra 2016.

Der optræder ca. 40.000 navne i databasen.

Noget af materialet virker usikkert - hvorfor?

Som udgangspunkt er al materiale blevet leveret fra Slots- og Kulturstyrelsen og (tidligere) Styrelsen for Bibliotek og Medier som "Navn, Beløb". Her kan der opstå problemer med forskellige modtagere med samme navn. Idet opgørelserne fra år til år er lavet uafhængigt af hinanden, er der ingen information om hvilken Hans Hansen, som har modtaget hvilket beløb i forhold til året før. Ydermere blev datamaterialet ændret i 2001, hvor folks navne blev oplyst ud fra CPR, og ikke deres velkendte forfatternavne. Det betød fx at Bjarne Reuter nu stod opført som Bjarne Bertram Reuter - og det samme var tilfældet for tusindevis af andre navne.

Bibliotekspenge.dk har kompenseret for dette ved - manuelt og gennem en langvarig proces - at have gennemgået store dele af kildematerialet og fundet aliaser for over tusinde personer.

Hvem står bag Bibliotekspenge.dk, og hvorfor?

Bibliotekspenge.dk er stiftet af Peter Brodersen. Formålet er at præsentere offentlig data mere tilgængeligt. Peter driver i øvrigt korttjenesten Findvej.dk og er indehaver af enkeltmandsvirksomheden Korruption samt spil- og kongres-fortegnelsen Alexandria. Ingen offentlige eller private organisationer har lagt midler i projektet, og Bibliotekspenge.dk har ingen indflydelse overhovedet på fordelingen eller udbetaling af penge.

Kan jeg indsende rettelser eller blive fjernet fra oversigterne?

Dataet er som nævnt baseret på eksterne kilder - informationer, der i forvejen er tilgængelige på nettet og som kan findes via søgemaskiner. Indeholder teksterne forkerte oplysninger, er den danske Wikipedia stedet at rette informationerne i. Bibliotekspenge.dk har intet ønske om at fjerne personer eller tal fra oversigterne.

Kontaktinformationer

Har du spørgsmål til udbetalingen af bibliotekspenge, skal du kontakte Slots- og Kulturstyrelsen.

Har du derimod spøgsmål til lige præcis denne hjemmeside - som altså er et privat initiativ, og ikke er involveret i administrationen eller udbetaling af penge - kan Peter Brodersen kontaktes på adressen peter@ter.dk.