Forside Alfabetisk oversigt Årsoversigter Mere information

K.E. Løgstrup

200015.540,00 kr.(1764)(til arving)
199913.907,17 kr.(1897)(til arving)
199813.253,42 kr.(1909)(til arving)
199715.075,00 kr.(1706)
199613.261,00 kr.(1958)
199523.013,00 kr.(1276)
199420.604,00 kr.(1247)
199317.493,00 kr.(1458)
199218.194,00 kr.(1400)
Bibliotekspenge over tid

Mere info (fra Wikipedia):

Knud Ejler Løgstrup (1905-1981). Dansk filosof og teolog.

Løgstrup skrev om filosofiske og religiøse emner, mest etik.

Ifølge Løgstrup er filosofiens bestræbelser på at finde de grundlæggende moralske principper forfejlede. Man prøver at finde en 'metanorm'. Men dette synspunkt er problematisk: Det vil logisk medføre en uendelig regres, ligesom det vil skabe et objektiverende forhold til medmennesket og i øvrigt strider imod etisk intuition.

I stedet prøver Løgstrup at opbygge en etik 'nedefra'. Fra det han kalder de suveræne eller spontane livsytringer. De suveræne livsytringer er universelle idet de er i alle mennesker, og også i sig selv begrebsligt er positive. Tillid er per se en god ting. Kun på trods kan livsytringerne være negative. Står man overfor en farlig forbryder, bør man naturligvis ikke vise tillid.

Andre livsytringer er den åbne tale, barmhjertigheden og kærligheden. At følge disse livsytringer føles intuitivt rigtigt. Løgstrup giver et eksempel på den åbne tale: Selv da det hemmelige politi gennemsøger en lejlighed, samtaler lejlighedens beboere med politifolkenes chef. Det er nærmest "naturstridigt" ikke at tale åbent, selv i en sådan situation.

Som intuitionist går Løgstrup således op imod den regelfikserede etik, der når sit højdepunkt med Immanuel Kant.

En anden kritik af disse filosoffer (Kant nævnes ikke direkte) er kritikken af Stephen Toulmin. Toulmin giver et eksempel på etik: "hvis jeg låner en bog af John, bør jeg aflevere den tilbage, som jeg lovede". Dette udspringer af et generelt etisk princip: "Man bør holde hvad man lover."

Denne argumentation karakteriserer Løgstrup som "uetisk" og som "moralisme". For det første bringer denne abstrakte etik os længere og længere bort fra den konkrete etiske erfaring, jo mere der generaliseres. For det andet ville en sådan etisk diskussion aldrig finde sted blandt almindelige mennesker, men kun blandt akademiske filosoffer. For det tredje indebærer regeletikken som sagt en objektivering af den anden. Man er fulstændig ligeglad med John, men går kun op i at holde sine løfter og opføre sig moralsk.

Hvor Kant mener at en etisk handling ikke må basere sig på sindelag, men på moralloven, for at være moralsk, mener Løgstrup det modsatte. Moralske fordringer er kun et substitut for udeblivende moralske følelser i en bestemt situation, suveræne livsytringer. Et eksempel på en etisk fordring, der svarer til en livsytring, er Den Gyldne Regel, der svarer til barmhjertigheden.

Kilder

Eksterne henvisninger

Ovenstående information stammer fra artiklen "Knud Ejler Løgstrup" i den danske Wikipedia. Indholdet er udgivet under Creative Commons Navngivelse/Del på samme vilkår 3.0.